Consiglio Direttivo 2024-2025:

PresidenteSergio VallaIK1JJMiq1no@arinovara.it
VicepresidenteAngelo BozzolaIK1MSLvicepresidente@arinovara.it
Segretario/TesoriereGiorgio BriccoIZ1MRQsegreteria@arinovara.it
ConsiglierePier Angelo FarrisIK1AYTik1ayt@arinovara.it
ConsigliereEttore AmbrogiIK1RKUik1rku@arinovara.it
SindacoGiovanni DrappoIK1VEKsindaco@arinovara.it

Manager:

ARI-RE     IK1MSL quale Consigliere delegato dal Presidente
QSL  IK1BPL
InventarioSegretario
Apertura Sezione al Giovedì                     Consiglio Direttivo e Sindaco
Pubbliche relazioni e promozioneIU1MRH
HF e Contest IK1JJM, IK1RGK, IK1AYT
QRP IK1VEK
VHF/UHF/SHF, ATV e Ponti RadioIZ1HHR, IK1RLG, IZ1MRQ
Laboratorio                       IZ1MRQ, IK1IZA, IZ1HHR
WebmasterIK1MSL